contactar
   
media
   
Monitors
Playscheme
Show
 
 
 
 
 

c/ Elkano 51, 3 - 1 - 08004 Barcelona, Spain
Tel: 34 93 324 9287 / Fax: 34 93 324 9287

monitors@enjoyenglish.org / www.enjoyenglish.org

3. Els coordinadors

La figura del coordinador és també molt important durant el desenvolupament del programa. Es tracta d'un mestre del mateix centre o zona on es fan les activitats, i com en el cas dels monitors, també rep la formació necessària per a familiaritzar-se amb el programa.

Entre les tasques del coordinador s'inclouen la supervisió del funcionament dels grups, la coordinació de les activitats i l'assessorament dels monitors a l'hora de dur-les a terme. Els coordinadors també actuen com a enllaç entre els participants, els monitors i les famílies facilitant les comunicacions entre totes les parts.

 

 

c/ Elkano 51, 3 - 1 - 08004 Barcelona, Spain